52-2995 WH-B på Ørland flystasjon                                                                                                                                                                       Foto Rolf Grande

52-2995 WH-B på Ørland flystasjon                                                                                                                                                                      Foto Rolf Grande