332 Skvadron er klar for 15 årsjubileet i 1957

332 Skvadron er klar for 15 årsjubileet i 1957

Ø Brage-Andersen demonstrerer ATO start på Kjevik i 1957                                                                                                                                                               Foto Per Arne Fredheim

Ø Brage-Andersen demonstrerer ATO start på Kjevik i 1957                                                                                                                                                               Foto Per Arne Fredheim

F-86F Sabre før Flying Joker fikk spesialmaling på flyene.                                                                                                                                                  Foto Stein Klaveness 717 Skvadron

F-86F Sabre før Flying Joker fikk spesialmaling på flyene.                                                                                                                                                  Foto Stein Klaveness 717 Skvadron

F-86F 52-5069 AH-D i de første Flying Joker fargene.                                                                                                                                                                  Foto Rygge hovedflystasjon

F-86F 52-5069 AH-D i de første Flying Joker fargene.                                                                                                                                                                  Foto Rygge hovedflystasjon

F-5A 66-9221 AH-N med skvadronsmaskotten Mats                                                                                                                                                                         Foto 332skvadrons julekort

F-5A 66-9221 AH-N med skvadronsmaskotten Mats                                                                                                                                                                         Foto 332skvadrons julekort

F-16A 282 og 275 over Østre Leirbotenskåki på Hardangerjøkelen, 19 mai 1993                                                                                                Foto Rudolf Holm Rygge hovedflystasjon

F-16A 282 og 275 over Østre Leirbotenskåki på Hardangerjøkelen, 19 mai 1993                                                                                                Foto Rudolf Holm Rygge hovedflystasjon